MILJØGRUPPEN JYLLANDSRINGENS NABOER 
                                       

Nabogruppens formål er at få reduceret støjbelastningen fra FDM Jyllandsringen

Nabogruppen vil søge samarbejde med relevante myndigheder for at nedsætte støj/aktivitetsgener fra Jyllandsringen. Arbejdet omhandler IKKE spørgsmålet om ”for eller imod FDM Jyllandsringen”. Fokusområdet er ikke de 5 årlige motorløbs weekender, men de støjende aktiviteter, der gennemføres derudover.

Nabogruppen består pt. af mere end 100 husstande beliggende omkring FDM Jyllandsringen.

Hvis du vil meldes ind i Miljøgruppen Jyllandsringens Naboer, beder vi dig sende dit fulde navn, adresse samt telefonnummer til vores mailadresse: jrnabogruppen@gmail.com. Vil du høre nærmere om vores formål og aktiviteter inden du melder dig ind, så send dit navn og telefonnummer, så ringer vi dig op. 
Det er gratis at være medlem, og der er ikke arbejde i det - det drejer sig om det gode naboskab og om at støtte op om arbejdsgruppens arbejde.
Kontaktoplysningerne og hvem der er medlem, behandles fortroligt og  bliver kun brugt til at registrere dig/jer i gruppen.

Hvis du/i kender andre, der vil være med, så del gerne denne side.

På forhånd tak.
Nabogruppen
Mail: jrnabogruppen@gmail.com


NYHEDER
 DR TV Avisen 17 oktober 18.30
Naboer til motorbane har fået nok.

DR TV Avisen 18 oktober 18.30
Borgermøde om Jyllandsringen.

1. august 2021
Ny landsdækkende forening der skal hjælpe naboer der er generet af larm fra motorsport. Enkeltpersoner, grupper og foreninger kan blive medlem. Du kan melde dig ind ved at skrive til: naboertilmotorsport@gmail.com


Diverse links og materiale af relevans:
Presse

 Om Miljøgruppen Jyllandsringens Naboer, persondataloven, ind- og udmeldninger m.v

Nabogruppen er en sammenslutning for borgere, der føler sig generet af aktiviteterne på FDM Jyllandsringen, bosiddende i Silkeborg kommune, eller har en tilknytning til området.

Om Miljøgruppen Jyllandsringens Naboer:

1.     Miljøgruppen består af medlemmer, der vil støtte arbejdsgruppens arbejde.

2.    1. Foreningens formål er at værne om naturen i Dalene omkring kløverbyerne, og bidrage til at  

        beskytte de fredede og udsatte naturområder og i øvrigt bidrage til at bevare lokalområdet som et attraktivt sted at bo og at være.    

        2.1.2. Værne om den danske natur og miljøet med respekt for både mennesker, fauna og flora.

        2.2.1 Beskytte og bevare samt genskabe stilleområder i lokalområdet.

2.3. Foreningen ønsker at varetage interesserne for de borgere, der bliver påvirket negativt af skæmmende og eller  støjende/forurenende anlæg virksomhed, når disse er/skal placeres i lokalområdet, hvor de er til skade for naturen, miljøets og til gene for områdets beboere.                     

        2.3.1 Arbejde for nedbringelse af støjen fra motorsportsanlæg i det åbne land

        2.2.3 Arbejde for en centralisering af reguleringen og tilsyn med motorsportsanlæg  

3.     Vil du i kontakt med Nabogruppen, så send en mail til jrnabogruppen@gmail.com med kontaktoplysninger og skriv et par ord om emnet, så vil en fra gruppen kontakte dig indenfor et par dage.

4.     Nabogruppen har en  ”passiv” hjemmeside, med formål, kontaktoplysninger.

5.     Information til nabogruppen, udsendes når der er aktuelle nyheder.

Kommunikation – Information:

Arbejdsgruppen kommunikere på mail

Arbejdsgruppen: Internt i arbejdsgruppen anvendes synlige mailadresser.

Nabogruppen: Udsendes der til hele nabogruppen, anvendes bcc, så mailadresserne ikke er synlige.

Medlemmer til Miljøgruppen Jyllandsringens Naboer:

Som medlem af nabogruppen, kan man vælge blot at være medlem og dermed støtte arbejdsgruppens arbejde – man kan også blive aktiv i arbejdsgruppen.

Ind- og udmelding:

Indmeldingsoplysninger: Navn, adresse tlf. og e-mail sendes til nabogruppens e-mail (oplysningerne bliver behandlet fortroligt og ikke videregivet til 3´part jf. Persondataloven)

Oplysningerne bliver anvendt til medlemsregistrering og informationsudsendelse.

Udmelding: Sker til nabogruppens e-mail.

Persondataloven:

Miljøgruppens Jyllandsringens Naboer opbevarer medlemmernes navn, adresse tlf. og e-mail i adressekartotek tilknyttet nabogruppens e-mail.

Udmelding: Navn, adresse tlf. og e-mail bliver slettet jf. Persondataloven

Der er udpeget 2 ansvarlige for arbejdsgruppens e-mail, fra arbejdsgruppen – e-mailen er sikret med adgangskode

Har du spørgsmål til ovenstående, så er du altid velkommen til at sende os en mail på jrnabogruppen@gmail.com